STANISŁAW CZARNY
ul. Bolęcińska 3B,
32-552 PŁAZA
phone +48 (032) 6131137
+48 692 464 256
e-mail: Schwarz_st@poczta.onet.pl